ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на топлоизолаципа включва няколко етапа:

І етап – подготовка на основата

Проверява се качеството на основата. Почистват се ронливите участъци. Ако има мъхове се премахвате, обезпрашава се, мазните участъци се измиват.
Когато основата е много стара (тухлен зид) или мазилката е „уморена” се налага шприцване със съответните саниращи разтвори в зависимост от солеността на зида и вида и дебелината на старата мазилка.

ІІ етап – залепване на изолационните плочи

Лепилото се нанся по краищата на изолационната плоскост и на 2-3 места в средата, на топки. Чрез този метод могат да се изправят големи неравности по основата. Характерен е при работа от скеле. При работа с въжен достъп, се нанасят по 3 топки по двете дължини на топлоизолационната плоскост /на четирите ъгъла и в средата на дългата страна/ когато е с размер 1м и пропорционално повече за по-големи дължини, и на 2-3 места в средата. За постигането на голяма прецизност се използва нивелир.
Абсолютно задължително е въздухът, който остава между платната и стената, да остане затворен в рамките на изолацията /при въженият достъп става чрез използването на полиуретанова пяна за лепене на топлоизолация/. В противен случай той ще циркулира свободно между изолацията и стената в зависимост от температурата си. Това води до обратен ефект – охлаждане на фасадата.
Реденето на листовете става отдолу нагоре. Всеки лист се поставя хоризонтално. Следващия ред ляга върху долния с разместена вертикална фуга. При алпийския способ на работа листовете се редят от горе на долу. В отделни случаи в зависимост от труднодтта на достъп и размера на топлоизолацията се редят от долу на горе, като се дюбелира веднага. Така всеки ред листове остава здраво закрепен и позволява стъпване върху него. Новите листове лягат върху здраво закрепена долна повърхност.

ІІІ етап – дюбелиране и шлайфане

Дюбелирането се извършва на следващият ден. Поставят се средно по 5 дюбела на кв.м. в зависимост от дебелината на листовете.
Листовете се шлайфат със специално ренде. Целта е постигане на максимално гладка равнина, изглаждане на фугите и премахване на слабия повърхностен слой. Шлайфането на листовете е особенно важно. Всички сме виждали как си личат /броят се/ платната на нешлайфаните листове под мазилката.

IV етап – поставяне на PVC – ръбове и мрежи

По всички краища на изолацията, както и по външните ъгли (ръбове) се поставя пластмасова лайсна с фабрично прикрепена армираща мрежа към нея.
По вътрешните ъгли пък се поставят допълнителни лентички армираща мрежа, а по отворите на фасадатадиагонални мрежи, армиращи „сводовия ефект” в шпакловката.
При този етап се допускат най-много технологични грешки поради незнание, прибързаност или пестене на материали и време.
Ако фирмата изпълнител не поставя описаните до тук аксесоари, това води до значително намаляване на разходите на материали и време на кв.м. Постига се висока скорост на работа, което оправдава предложената ниска цена. Външните ръбове скоро ще се назъбят и оголят, а вътрешните ъгли ще се напукат. Експлоатационният срок на такава изолация е непредвидим.

V етап – шпакловка с армираща мрежа

Шпакловката задължително трябва да е с циментно-полимерен състав и фибри, предназначен специално за топлоизолация. Не се допуска шпакловане с други циментови смеси и лепила, които не притежават повишени якостни качества.
Армиращата мрежа трябва да е алкално устойчива, с минимална плътност 145 g/кв.m. След поставяне на PVC- ъглите и допълнителните мрежи се пристъпва към шпакловане. Важно е съседни ленти от мрежа да се застъпват 5 до 10 см. Заглажда се до покриване на мрежата в мокро състояние.

VІ етап –Измазване и структориране

Някои производители препоръчват нанасянето на грунд преди финалното покритие за изравняване на попивателната способност на основата. Той е особенно належащ при полимерни и силиконови мазилки.
Нанасянето на структурната мазилка се извършва на малки ивици в зависимост от температурата и слънцегреенето. След кратък престой следва структориране. Работата не се прекъсва от ръб до ръб. В противен случай се получават характерни „засечки” в общият вид на фасадата. При нужда от спиране на работа, мазилката се „отсича” с хартиено тиксо. Същия метод се прилага и при работа с различни цветове мазилка.

© www.toploizolacia.org

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter