ОГЛЕД НА ОБЕКТА И ДОГОВАРЯНЕ

топлоизолация със скеле

Съвети за оглед на обекта и договаряне на топлоизолацията

След като сте избрали фирмата изпълнител, определете среща за оглед на обекта. Ако изолацията е групова, добре е да излъчите един представител, който улеснява комуникацията възложител/изоълнител. Първоначалният разговор цели да уточни какви видове материали ще се използват:

  • Приблизителен размер на квадратурата;
  • Приблизителна оферта за цена – лева/кв.м, съобразно характерните особености и размери на обекта;
  • Начини на пресмятане на крайната цена (със или без изваждане на отворите);
  • Ориентировъчна бруто цена за целия обект и/или апартамент;
  • Начините за плащане и гаранционните срокове;
  • Сроковете за старт и приключване на ремонтните работи.

 Необходимо е на тази среща фирмата изпълнител да ви предостави кратка, предварително подготвена оферта. Подложете я на дискусия с останалите собственици, ако има такива.

 Насрочете втора среща с изпълнителя. Добре ще е да присъстват всички собственици. Задайте интересуващите ви въпроси и пристъпете към подписване на договор.

 Важно е да се знае, че съществуват два начина за калкулиране на крайната цена – СЪС и БЕЗ изваждане на отворите от общата квадратура на обекта.

Повечето фирми използват метода БЕЗ изваждане на отворите, при който се постига по-голяма яснота за крайната сума на СМР, по-прости изчисления, особенно когато отделните апартаменти имат различни по размер и брий прозорци, тераси, врати и т.н.

 При метода СЪС изваждане на отворите се начислява допълнителна сума на линеен метър за изолация на первазите – „обръщането” към дограмата. Този метод е подходящ при новото строителство, където размерите на отворите се снемат лесно от проекта и се калкулира необходимата „разбивка”.

И двата метода на изчисляване дават еднакви стойности на крайната цена. Получените разлики не надвишават 5%.

© www.toploizolacia.org

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter