ПАРАМЕТРИ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА

EPS

Основните параметри, на една топлоизолация са: коефициентът на топлопроводимост λ (ламбда). Колкото по-малък е той, толкова по-добър изолант е материалът.

λ изразявя количеството тотплина, протичащо за една секунда през един квадратен метър материал, когато разликата в температурите по неговата повърхност е 1градус С. Топлинното съпротивление на материалите R зависи от дебелината d в метри. Стената се състои от няколко пласта различни материали с различна дебелина ( мазилка, изолация, бетон, тухла, вътршна замазка и т.н.). Термичното съпротивление на стената се пресмята като се сумират съответните съпротивления на материалите за отделните материли.

За получаване на общият коефициент на топлопреминаване на една преграда ( стена), съставена от различни материали, се взимат предвид и два характерни коефициента – съпротивления на приемане на топлина на вътрешна и външна повърхност.

Коефициентът на толопреминаване К се измерва във W/м2 оC.

Съгласно нормите, приети в българското законодателство, този коефициент може да има максимални стойности съответно:

  • външни стени, подове над неотопляеми помещения: Кмаx=0,5 W/м2 оC
  • тавански плочи над отопляеми помещения, подове над проходи и открити пространства, еркери: Кмаx=0,3 W/м2 оC

© www.toploizolacia.org

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter